Nico Rosberg odjel ze Singapuru povzbuzený pokrokem, kterého Mercedes dosáhl díky vylepšenému vozu, ale říká, že potenciál úprav je větší, jen je potřeba ho odemknout.

More...