BB Code

Explanation

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

Seznam vB tagů

 1. Tučně / Kurzíva / Podtržení
 2. Barva
 3. Velikost
 4. Písmo
 5. Zvýraznění
 6. Doleva / Doprava / Na střed
 7. Odsazení
 8. Linkování emailu
 9. Linkování webu
 10. Linkování témat
 11. Linkování příspěvků
 12. Nečíslované seznamy / Číslované seznamy
 13. Obrázky
 14. Videos
 15. Kód
 16. Citace
 17. Stop BB Code Parsing
 18. Příloha
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Tučně / Kurzíva / Podtržení

Tagy [b], [i] a [u] vám umožňují formátovat text jako tučný, kurzíva a podrtržený.

  • [b]text[/b]
  • [i]text[/i]
  • [u]text[/u]
  Použití
  • [b]tento text je tučně[/b]
  • [i]tento text je kuzívou[/i]
  • [u]tento text je podtržen[/u]
  Příklad použití
  • tento text je tučně
  • tento text je kuzívou
  • tento text je podtržen
  Příklad výsledku

Barva

Tag [color] vám umožňuje změnit barvu písma textu.

 • [color=Nastavení]text[/color]
  Použití
 • [color=blue]tento text je modrý[/color]
  Příklad použití
 • tento text je modrý
  Příklad výsledku

Velikost

Tag [size] vám umožňuje změnit velikost písma v textu.

 • [size=Nastavení]text[/size]
  Použití
 • [size=+2]text dvakrát větší nez normální[/size]
  Příklad použití
 • text dvakrát větší nez normální
  Příklad výsledku

Písmo

Tag [font] vám umožňuje změnit font textu.

 • [font=Nastavení]text[/font]
  Použití
 • [font=courier]tento text je fontem courier[/font]
  Příklad použití
 • tento text je fontem courier
  Příklad výsledku

Doleva / Doprava / Na střed

Tagy [left], [right] a [center] vám umožňují zarovnat text doprava, doleva a na střed.

  • [left]text[/left]
  • [center]text[/center]
  • [right]text[/right]
  Použití
  • [left]tento text je zarovnán doleva[/left]
  • [center]tento text je zarovnán na střed[/center]
  • [right]tento text je zarovnán doprava[/right]
  Příklad použití
 • tento text je zarovnán doleva
  tento text je zarovnán na střed
  tento text je zarovnán doprava
  Příklad výsledku

Odsazení

Tag [indent] umožňuje odsazovat váš text.

 • [indent]text[/indent]
  Použití
 • [indent]Toto je odsazený text[/indent]
  Příklad použití
 • Toto je odsazený text
  Příklad výsledku

Linkování emailu

Tag [email] vám umožňuje vložit link na emailovou adresu. Můžete k němu přidat volitelný parametr 'name'.

Linkování webu

Tag [url] vám umožňuje vytvořit odkaz na weby a soubory. K linku můžete přidat volitelný paranetr 'name'.

  • [url]text[/url]
  • [url=Nastavení]text[/url]
  Použití
  • [url]http://www.satforum.cz[/url]
  • [url=http://www.satforum.cz]SATForum.cz[/url]
  Příklad použití
 • Příklad výsledku

Linkování témat

Tag [thread] vám umožňuje přidat odkaz na téma určené jeho id. Můžete přidat volitelný parametr 'name'.

  • [thread]ID tématu[/thread]
  • [thread=ID tématu]text[/thread]
  Použití
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Kkikněte na mne[/thread]
  (Poznámka: id tématu/příspěvku je pouze příkladem a nemusí odkazovat na žádné téma/příspěvek.)
  Příklad použití
 • Příklad výsledku

Linkování příspěvků

Tag [post] vám umožňuje přidat odkaz na konkrétní přispěvek určený jeho ID. Můžete přidat volitelný parametr 'name'.

Nečíslované seznamy

Tag [list] vám umožňuje vytvářet jednoduché nečíslované seznamy bez specifikace dalších parametrů. Bez specifikace parametru bude kazdá položka seznamu uvedena značkou [*].

 • [list]text[/list]
  Použití
 • [list]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]
  Příklad použití
  • položka seznamu 1
  • položka seznamu 2
  Příklad výsledku

Číslované seznamy

Tag [list] umožňuje také s dalším parametrem vytvářet číslované seznamy. Parametr muže mít hodnotu 1 (číslovaný seznam) nebo A (abecední seznam s vekými pismeny) nebo a (abecední seznam s malými písmeny) nebo I (číslovaný seznam vekými římskými čísly) nebo i (číslovaný seznam malými římskými čísly).

 • [list=Nastavení]text[/list]
  Použití
 • [list=1]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]
  Příklad použití
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  Příklad výsledku

Obrázky

Tag [img] vám umožňuje vkládat externí obrázky do vašich přispěvků. Můžete jej také kombinovat s tagem [url] a vytvořit tak z obrázku link.

 • [img]text[/img]
  Použití
  • [img]http://www.satforum.cz/images/Styles/Blackend/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Bez odkazu)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.satforum.cz/images/Styles/Blackend/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (S odkazem)
  Příklad použití
  • (Bez odkazu)
  • (S odkazem)
  Příklad výsledku

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]text[/video]
  Použití
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Příklad použití
  Příklad výsledku

Kód

Tag [code] vybere písmo s konstantní šířkou (monospace) a zachová všechny mezery.

 • [code]text[/code]
  Použití
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Příklad použití
 • Kód:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Příklad výsledku

Citace

Tag [quote] vám umožňuje citovat text někoho jiného.

  • [quote]Citace[/quote]
  • [quote=Uživatelské jméno]text[/quote]
  Použití
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;120908]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Příklad použití
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citace Původně odeslal John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citace Původně odeslal John Doe Zobrazit příspěvek
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Příklad výsledku

Zvýraznění

Tag [highlight] vám umožní zvýraznit váš text.

 • Použití
  [highlight]text[/highlight]
 • Příklad použití
  [highlight]tento text je zvýrazněn[/highlight]
 • Příklad výsledku
  tento text je zvýrazněn

Stop BB Code Parsing

Tag [noparse] umožňuje zakázat parsování vB kódu pro část příspěvku.

 • [noparse][b]text[/b][/noparse]
  Použití
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Příklad použití
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Příklad výsledku

Příloha

Tag [attach] umožňuje zobrazení přílohy v příspěvku jinde než v jeho patičce. Zobrazí pouze přílohy, které jsou součástí příspěvku, ve kterém je použit.

 • [attach]ID přílohy[/attach]
  Použití
 • [attach]12345[/attach]
  Příklad použití
 • Příklad výsledku