Spole?nost Irdeto Access B.V. - vlastník systému podmín?ného p?ístupu CryptoWorks - zahájila v lednu 2007 p?tiletý proces útlumu CryptoWorksu, který bude završen 31. 12. 2012 definitivním ukon?ením jeho podpory.

další...