S nástupem DVB-T se do naší republiky op?t vrátil fenomén dálkového p?íjmu televizního vysílání. Vzhledem k tomu, že tento druh televizního signálu je ší?en jen n?kolika málo vysíla?i s pom?rn? malým výkonem, je snahou mnohých potencionálních divák? p?ijímat tento signál i na velmi velké vzdálenosti.

další...