Renault trvá na tom, že svým dvěma zákazníkům bude dodávat stejné pohonné jednotky.

More...